Các lỗi đã biết

Cách xử lí các lỗi phát sinh thường gặp

Lỗi cài đặt SQL

Mã lỗi

Các mã lỗi đã biết: 2226913286
Lỗi cài đặt SQL Server

Đối với Windows 7

Nếu bạn chọn Chế độ SemiAuto, hãy bảo đảm thành phần Net Framework được chọn

Đối với Windows 10

Kiểm tra xem có bản cập nhật nào đang treo hay không bằng cách vào Start Menu > Setting > Update & Security, nếu bạn thấy có thông báo cập nhật hãy cập nhật và click Restart, sau khi khởi động lại, hãy thử cài đặt lại.
Một cách khác, click vào Start Menu > Power > Nếu thấy tùy chọn Update and Restart, hãy click chọn và đợi máy tính khởi động lại, sau đó thử cài đặt lại VSA

Lỗi Enable IIS

Đối với Windows 7

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R nhập Control > click OK | hoặc click Start Menu > Control Panel Bước 2: Click [Programs] > Turn Windows Features on or off Nếu bạn không tìm thấy dòng Internet Information Services thì Windows của bạn không hỗ trợ IIS, bạn cần nâng cấp lên phiên bản Windows 7 Pro hoặc Windows 7 Ultimate Bước 3: Tick chọn Internet Information Services, sau đó chọn 2 mục như hình dưới đây, sau đó click OK
Một số ô khác có thể tự động được tick, bạn không được hủy tick các ô đó
Windows sẽ tiến hành cập nhật, nếu vẫn gặp lỗi, hãy cài đặt lại Windows của bạn

Đối với Windows 10

Kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật nếu có. Thao tác giống như xử lí lỗi cài đặt SQL ở trên.

Lỗi Attach Database

Mã lỗi

Mã lỗi đã biết: #602 : Lỗi truy cập thư mục (Access Permission)

Đối với Windows 10

Lỗi 602 phát sinh trong trường hợp sử dụng Chế độ Manual, chức năng Change Setup Folder, sau đó bạn chọn thư mục được bảo vệ bởi Windows, ví dụ như chọn cài đặt ở Desktop.
Để xử lí lỗi này, bạn chọn một thư mục khác và Set perrmisstion Full Controll for Everyone cho thư mục đó.