Hoàn tất

Các thao tác sau khi VSA hoàn thành việc cài đặt
Hộp thoại Hoàn tất chỉ xuất hiện nếu sử dụng chế độ Autopilot hoặc SemiAuto
Kết quả tổng quan
 • Nếu việc cài đặt không gặp bất kỳ sự cố nào, bạn sẽ nhận được thông báo: Tuyệt vời! Không có lỗi nào xảy ra.
 • Nếu có lỗi trong quá trình cài đặt, bạn sẽ nhận được thông báo: Chú ý!!! Một số thành phần bị lỗi
Dựa vào biểu tượng ở đầu mỗi mục, bạn có thể biết được trạng thái của từng thành phần
 • Màu xanh
  : thành phần được cài đặt thành công, không gặp lỗi
 • Màu xanh dương
  : thành phần không được cài đặt hoặc đã cài đặt rồi
 • Màu vàng
  : thành phần cài đặt không thành công nhưng không ảnh hưởng đến phần mềm
 • Màu đỏ
  : thành phần cài đặt không thành công
 • Màu xám
  : thành phần không được cài đặt do thành phần mà nó phụ thuộc không được cài đặt hoặc cài đặt không thành công
Nếu bạn nhận được thông báo "Chú ý!!! Một số thành phần bị lỗi" và thành phần bị lỗi (màu vàng, màu đỏ) ở mục System Scan thì có thể bỏ qua.

XÓA DỮ LIỆU MẪU

Chức năng này xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng (hóa đơn, hàng hóa) và không thể khôi phục. KHÔNG sử dụng chức năng này nếu bạn đang cài đặt lại phần mềm từ dữ liệu có sẵn trước đó.
Mặc định sau khi cài đặt ViolaPMS, sẽ có một số dữ liệu bán hàng mẫu, nếu bạn không muốn sử dụng dữ liệu mẫu này, bạn có thể xóa chúng bằng cách click vào dòng Xóa dữ liệu mẫu > click OK khi hộp thoại xác nhận xuất hiện.

KHỞI ĐỘNG LẠI

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 trở lên, bạn nên click Restart để khởi động lại máy tính trước khi sử dụng phần mềm.