Chế độ SemiAuto

Tự động dựa trên lựa chọn

Video hướng dẫn sử dụng SemiAuto

Trong video này
+ Ổ đĩa cài đặt là ổ C nên đổi qua ổ D
+ Bỏ qua System Scan
+ Vì đang sử dụng Windows 10 nên bỏ qua Net Framework

Bước 1: Lựa chọn các thành phần cài đặt

Sau khi chọn SemiAuto và click Start, hộp thoại lựa chọn các thành phần sẽ xuất hiện, tick chọn các thành phần bạn muốn sau đó click Xác nhận

Xóa dữ liệu

CẢNH BÁO
Chức năng này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu về hóa đơn và mặt hàng.
Bạn không được chọn chức năng này nếu đang cài lại từ dữ liệu có sẵn.

Đổi Port

Bạn không cần đổi port nếu không có nhu cầu quản lý cửa hàng từ xa
Mặc định, VSA sử dụng các port sau
  • Viola Web Port: 80,88 cho ứng dụng quản lý trên di động Viola Manager
  • Viola Service Port: 8080,8888 cho ứng dụng bán hàng trên di động Viola Order
  • SQL Server Port: 1444 cho phép các máy tính khác kết nối vào dữ liệu phần mềm
Click nút Đổi Port > nhập các port tương ứng với chức năng bạn mong muốn > click Xác nhận
Mỗi chức năng có thể sử dụng nhiều port, mỗi port cách nhau bởi dấu phẩy , và không được có khoảng trắng.
Các port không được trùng nhau, ví dụ không được set port 80 cho Viola Web và Viola Service.

Bước 2: Xác nhận

Trước khi bắt đầu, Autopilot sẽ hiển thị hộp thoại nhắc nhở bạn về những điều cần lưu ý như hình dưới đây
Click Start Engine để xác nhận bắt đầu cài đặt
Click Back để quay lại giao diện chính và chọn chế độ cài đặt khác
Click Off để hủy cài đặt và thoát VSA
VSA sẽ tự động chọn Start Engine sau 01 phút.

Bước 3: Xem thông tin hệ thống

Nếu bạn không chọn System Scan ở bước 1 thì bỏ qua bước này
SemiAuto khởi chạy chức năng System Scan để xem cấu hình máy tính của bạn có đạt các yêu cầu tối thiểu hay không, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây
Kết quả tổng quan:
  • Nếu tất cả các cấu hình của bạn đều bằng hoặc hơn cấu hình đề nghị, bạn sẽ nhận được thông báo: Chúc mừng! Hệ thống của bạn đạt yêu cầu tối thiểu
  • Nếu có một cấu hình không bằng cấu hình đề nghị, bạn sẽ nhận được thông báo: Ooh! Hệ thống của bạn nên được nâng cấp
Cấu hình chi tiết:
  • Nếu màu xanh lá cây: Cấu hình của bạn bằng hoặc tốt hơn cấu hình đề nghị
  • Nếu màu cam: Cấu hình của bạn ở khoảng giữa của tối thiểu & đề nghị
  • Nếu màu đỏ: Cấu hình của bạn nhỏ hơn cấu hình tối thiểu
Sau khi có kết quả kiểm tra cấu hình
  • Chọn Tiếp tục để tiếp tục quá trình cài đặt
  • Chọn Hủy bỏ để hủy việc cài đặt
VSA tự động chọn Tiếp tục sau 01 phút
System Scan cho biết cấu hình của bạn đang đáp ứng ở mức độ nào, nó không ảnh hưởng đến việc cài đặt.

Bước 4: Thưởng thức ly cafe của bạn

Bây giờ bạn không cần thao tác gì thêm, VSA sẽ tự động thực hiện công việc còn lại. Thưởng thức ly cafe của bạn và quay lại khi quá trình cài đặt hoàn tất.