Chế độ Manual

You control everything
Chế độ này chỉ phù hợp với Kỹ thuật viên Viola hoặc Nhân viên IT chuyên nghiệp.
Nếu bạn là người dùng mới, hãy sử dụng chế độ cài đặt Autopilot hoặc SemiAuto.

Nhóm chức năng cơ bản

System Scan

Xem cấu hình tóm tắt của hệ thống.

.Net Framework

Kiểm tra phiên bản Net Framework
  • Nếu đã cài đặt Net Framework phiên bản 4.8 trở lên bạn sẽ nhận được thông báo "Has installed version 4.8 or higer"
  • Nếu chưa cài đặt, hoặc cài đặt phiên bản thấp hơn 4.8, bạn sẽ nhận được thông báo "Has not Installed. Install now?", click OK để cài đặt phiên bản 4.8
Bạn phải bảo đảm rằng Net Framework 4.8 (hoặc phiên bản cao hơn) đã được cài đặt trước khi cài các thành phần khác.

Nhóm chức năng SQL Server

Check Viola Instance

Kiểm tra xem Viola Instance đã được cài đặt hay chưa
  • Nếu đã cài đặt, bạn nhận được thông báo "Sql Server with Viola Instance has been installed"
  • Nếu chưa cài đặt, bạn nhận được thông báo "Sql Server with Viola Instance has not been installed yet"

Extract Setup File

Giải nén bộ cài đặt vào thư mục %TEMP%\VSA\SqlServer

Install SQL Server

Cài đặt SQL Server 2012 Express với cấu hình định sẵn
Bạn phải Extract Setup File trước

Set SQL Port

Đổi port SQL, mặc định sử dụng port 1444

Limit Error Logs

Hạn chế số bản ghi lỗi để tiết kiệm dung lượng ổ cứng.
Giá trị chấp nhận từ 6 đến 99. Mặc định là 6
Giá trị càng cao thì càng tốn dung lượng ổ cứng

Copy SQL Toolkit

Copy file cấu hình SQL ra ngoài Desktop để cài đặt thủ công trong trường hợp Install SQL Server không thể hoạt động

Download Setup File

Tải bộ cài đặt từ trang chủ của Microsoft

Nhóm chức năng ViolaPMS

Scan and Find

Kiểm tra xem đã có phiên bản Viola nào đã được cài đặt trước đó hay chưa bằng cách tìm các thư mục có chứa cụm "Viola" trong ổ đĩa được chọn

Get Current Setup Folder

Chức năng này dùng để kiểm tra xem Viola sẽ được cài đặt vào ổ đĩa nào khi dùng chức năng Extract File

Change Setup Folder

Thay đổi thư mục cài đặt Viola, tương tự như chức năng Ổ đĩa cài đặt ở giao diện chính.
Sau khi thay đổi thư mục cài đặt, bạn có thể dùng lại chức năng Get Current Setup Folder để chắc chắn rằng đã chọn đúng thư mục mong muốn

Extract File

Cài đặt Viola PMS vào thư mục lấy được ở chức năng Get Current Setup Folder

Open Setup Folder

Mở thư mục chứa Viola PMS. Bạn cần chạy Extract File trước khi dùng chức năng này.

Create shortcut

Tạo biểu tượng ra ngoài màn hình Desktop để truy cập nhanh hơn.

Attach Database

Kết nối dữ liệu phần mềm vào SQL Server. Bạn phải kết nối dữ liệu mới sử dụng được phần mềm.

Detach Database

Hủy kết nối dữ liệu. Bạn chỉ dùng detach trong trường hợp di chuyển thư mục phần mềm sang vị trí khác. Sau khi Detach, bạn phải Attach lại để tiếp tục sử dụng phần mềm.

Clear Database

Xóa tất cả các hóa đơn và danh sách mặt hàng.
Hãy hết sức lưu ý khi sử dụng chức năng này. Bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu bán hàng.

Reset Admin Password

Xóa password cho tài khoản admin để đặt lại trong trường hợp bị quên

Nhóm chức năng Win Features

Add Firewall rule for NAT

Mở port trên Firewall, không cần thao tác này nếu không quản lý cửa hàng từ xa.
Nhập danh sách port cách nhau bởi dấu phẩy và không chứa khoảng trắng, sau đó nhấn Xác nhận
Chỉ mở trên Windows Firewall, nếu có sử dụng các chương trình diệt virus khác, bạn cần mở port trên cả chương trình diệt virus.
Sử dụng danh sách port mặc định của VSA. Nếu bạn sử dụng port khác, bạn cần cấu hình lại với các thành phần tương ứng:

Install NoIP

Cài đặt NoIP để kết nối bằng tên miền
Sau khi cài đặt cần đăng nhập & cấu hình chạy cùng Windows (Run when windows start/Run at startup)

Enable IIS

Bật IIS để cài đặt ứng dụng quản lý từ xa Viola Manager và ứng dụng bán hàng Viola Service

Register IIS

Đăng ký sử dụng NetFramework 4 và json file trong IIS
Chỉ sử dụng chức năng này nếu đang dùng hệ điều hành Windows 7

Nhóm chức năng Web Service

Bạn phải sử dụng chức năng Enable IIS trước khi sử dụng các chức năng trong nhóm này.

Create App Pool

Tạo app pool để cài đặt được Viola Web (Viola Manager) và Viola Service (Viola Order)

Open IIS Manager

Mở giao diện quản lý của IIS

Change web port

Đổi port cho Viola Web (Viola Manager), mặc định sử dụng port 80,88,443
Nếu bạn đổi port mặc định, cần cập nhật nó trong Add Firewall rule for NAT

Install Viola Web

Cài đặt Viola Web.
Nếu bạn không muốn dùng port mặc định, bạn phải sử dụng chức năng Change web port trước.

Change service port

Đổi port cho Viola Service (Viola Order), mặc định sử dụng port 8080,8888
Nếu bạn đổi port mặc định, cần cập nhật nó trong Add Firewall rule for NAT

Install Viola Service

Cài đặt Viola Service.
Nếu bạn không muốn dùng port mặc định, bạn phải sử dụng chức năng Change service port trước.